Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Informacije ob začetku študijskega leta

datum: 12.10.2021

kategorija: obvestila za študente

Spoštovane študentke, spoštovani študenti,

aktualni ukrepi  za preprečevanje prenosa virusa Sars-Cov-2 na fakulteti so naslednji:

Vstop na fakulteto

V stavbo Fakultete za šport lahko vstopate, če izpolnjujete pogoj PCT. Na vhodu bodo pooblaščene osebe s čitalcem preverjale QR kode na vaših potrdilih oz. ustreznost ostalih dokazil izdanih v ta namen. Prosimo vas, da imate potrdila pripravljena in da na fakulteto pridete vsaj 30 min pred pričetkom vašega pedagoškega procesa, ker lahko preverjanje izpolnjevanja PCT pogoja privede do gneče. Prosimo tudi za strpnost in razumevanje. Ustreznost dokazil za izkazovanje PCT lahko preverite v spletni učilnici (predmet »Koronavirus in študij na FŠ«).

Samotestiranje

V skladu s trenutno veljavnim odlokom se morajo študenti, ki ne izpolnjujejo pogoja PC, enkrat tedensko samotestirati v prostorih Univerze v Ljubljani, Fakultete za šport. Rezultate testa je treba vpisati v evidenčni list, ki ga natisnete iz spletne učilnice (predmet »Koronavirus in študij na FŠ«). Evidenčni list je treba ob vstopu na fakulteto predložiti pooblaščeni osebi kot potrdilo o izpolnjevanju PCT pogoja. Samotestiranje za študente  izvajamo ob ponedeljkih  v dvorani Grintovec, v sklopu fakultete. Na samotestiranje se je treba za vsak teden posebej prijaviti v spletni učilnici »Koronavirus in študij na FŠ«. V navedeni spletni učilnici so objavljene tudi ostale informacije povezane z izvedbo samotestiranja in izpolnjevanja PCT pogoja. Fakulteta ne zagotavlja testov za samotestiranje. Teste za samotestiranje prevzamete v katerikoli lekarni z zdravstveno kartico.

Vstop v predavalnice

Vljudno prosimo, da ob vsakokratnem vstopu v predavalnice/telovadnice/laboratorije preslikate QR kodo in odgovorite na kratek vprašalnik (vpisna številka, elektronski naslov in prostor v katerem se nahajate). Podatki bodo uporabljeni izključno z namenom obveščanja v primeru potrjene okužbe z virusom Sars-Cov-2. QR koda je nameščena na vratih, stenah ali mizah v predavalnici.

V primeru okužbe

V primeru, da se okužite z virusom Sars-Cov-2 in ste bili dva dni pred okužbo/pojavom simptomov v prostorih fakultete, vljudno prosimo, da o tem obvestite študentski referat.

Podrobnosti izvajanja študijskega procesa v prostorih fakultete ureja Pravilnik o ukrepih za zagotovitev neposrednega študijskega procesa v prostorih UL zaradi posledic SARS-CoV-2, dostopen na povezavi.

Vsi si želimo pedagoški proces izvajati v prostorih fakultete, zato vas vljudno prosimo, da spoštujete ukrepe za preprečevanje prenosa virusa Sars-Cov-2. V prostorih fakultete vsi nosimo zaščitno masko; izjema so predavatelji v veliki predavalnici, ki so dovolj oddaljeni od študentov, in tam, kjer je med sedečim predavateljem in študenti pregrada iz pleksi stekla ter študenti med vadbo.

 

Lep pozdrav,

Vodstvo fakultete