Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM KINEZIOLOGIJA

datum: 09.09.2021

kategorija: obvestila za študente

DRUGI PRIJAVNI ROK ZA VPIS V PRVI LETNIK (2021/2022) OD 13. DO 24. SEPTEMBRA 2021

Kandidati se morajo na študij prijaviti in oddati prijavo za vpis v doktorski program ter vsa k prijavi zahtevana dokazila elektronsko preko informacijskega sistema eVŠ najkasneje do vključno 24. septembra 2021 (drugi prijavni rok). Vpis bo zaključen do 30. septembra 2021.

Več informacij dobite na spletni povezavi: https://www.fsp.uni-lj.si/studij/dr-3-stopnja/kineziologija/vpisni-pogoji/