Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Erasmus+ projekt: Dual Careers for Mental Health (DC4MH)

datum: 10.06.2021

kategorija: obvestila za študente

DC4MH NAMEN IN CILJ

DC4MH (Dual Career for Mental Health) je dvoletni Erasmus+ projekt, ki se je pričel v januarju 2021. Namen projekta je optimizirati storitve duševnega zdravja v okviru evropskega konteksta dvojne kariere (DK), to je usklajevanja šolanja in športa. V okviru projekta želimo razviti priporočila za spodbujanje duševnega zdravja, jih preveriti in ovrednotiti.

Projekt bo osredotočen na:

 1. analizo različnih vidikov duševnega zdravja v povezavi z dvojno kariero,
 2. spremljanje (monitoring) duševnega zdravja,
 3. opismenjevanje na temo duševnega zdravja in
 4. razvoj preventivnih strategij za spodbujanje psihološke odpornosti.

 

Priporočila in orodja, ki jih bomo razvili in izvedli v okviru tega projekta, bodo organizacijam povezanim z dvojno kariero, omogočila, da optimizirajo svoje podporne storitve in omogočijo zdravo usklajevanje vrhunskega športa in izobraževanja. Načrtujemo, da bo v projektu sodelovalo več kot 9000 športnikov. Cilj projekta DC4MH je vplivati ​​tako, da v prakso, raziskave in politiko dvojne kariere prinese neposredno dodano vrednost s:

• spodbujanjem in povečevanjem ozaveščenosti o dvojni karieri in duševnem zdravju,

• zagotavljanjem priložnosti za znanstveno razumevanje povezave med dvojno kariero in duševnim zdravjem,

• povečanjem in izboljšanjem možnosti za ocenjevanje in razvoj kompetenc športnikov z dvojno kariero ter drugih deležnikov s področja usklajevanja šolanja in športa,

• povečanjem in izboljšanjem možnosti za ocenjevanje in optimizacijo podpornih storitev dvojne kariere, in

• z omogočanjem sodelovanja v zvezi z dvojno kariero in duševnim zdravjem med zainteresiranimi deležniki na področjih športa, izobraževanja in zdravstva.

DC4MH

DC4MH KONZORCIJ

Da bi zagotovili optimalno strokovno znanje v zvezi z dvojno kariero in duševnim zdravjem, bo v  projektni skupini sodelovalo 28 strokovnjakov z različnih področij, povezanih z dvojno kariero in duševnim zdravjem. Konzorcij vključuje 10 organizacij iz šestih držav članic EU (Slovenija, Belgija, Danska, Italija, Španija in Švedska) in sicer:

4 ŠPORTNE ORGANIZACIJE s strokovnim znanjem na področju dvojne kariere, ki so osredotočene na duševno zdravje svojih nadarjenih in vrhunskih športnikov, in sicer:

 • Royal Sport Club Anderlecht (Jan Verlinden, Stijn De Bosscher, Jan Kayaert, Tine Geerardyn),
 • Team Denmark (Lars Holm, Magnus Wonsyld, Christina Teller, Anders Voigt Tinning, Gregory Diment)
 • Swedish Sport Confederation (Peter Mattsson, Kent Lindahl, Göran Kenttä)
 • Centre d’Alt Rendiment (Susana Reguela, Xavier Balius)

1 ŠPORTNA GIMNAZIJA s strokovnim znanjem s področja usklajevanja srednješolskega izobraževanja in športa, ki je osredotočena na duševno zdravje svojih dijakov-športnikov, in sicer: 

 • Gimnazija Šiška (Janja Tekavc, Andreja Žan, Iztok Usenik) 

5 UNIVERZ, kjer delujejo eksperti za znanstveno proučevanje dvojne kariere in duševnega zdravja nadarjenih in vrhunskih športnikov. Sodelujoče univerze imajo strokovno znanje s področja usklajevanja visokošolskega izobraževanja in športa ter so osredotočene na duševno zdravje svojih študentov-športnikov, so:

 • Univerza v Ljubljani (Saša Cecić Erpič)
 • Vrije Universiteit Brussel (Paul Wylleman, Koen De Brandt, Jolan Kegelaers, Simon Defruyt, Sofie Smismans); vodilni partner projekta
 • Universitat Autònoma de Barcelona (Miquel Torregrossa, Yago Ramis, Anna Jordana, Marta Borrueco)
 • Halmstad University (Natalia Stambulova, Andreas Ivarsson)
 • Università di Verona (Francesca Vitali, Federico Schena, Cecilia Camellini)

1 ZDRAVSTVENI INŠTITUT s strokovnim znanjem s področja raziskovanja duševnega zdravja in  zagotavljanja z duševnim zdravjem povezanih storitev, in sicer:

 • World Health Organisation (WHO) Collaborating Centre (CC) for Research and Training in Mental Health and Service Evaluation (Corrado Barbui) 

 

KONTAKTI

Vodilni partner projekta: Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Nacionalna koordinatorka raziskave: Saša Cecić Erpič (sasa.cecicerpic@fsp.uni-lj.si)

Twitter:  https://twitter.com/DC4MH