Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Vpis v višji letnik prve stopnje - 30. 6. 2021 je rok za dopolnitev mest

datum: 01.06.2021

kategorija: obvestila za študente

Obvestilo za študente bolonjskih in predbolonjskih programov

Komisija za študijske zadeve je na svoji 44. seji dne 27. 5. 2021 sprejela sklep, s katerim se podaljša rok za vpis v višji letnik z namenom dopolnitve nezasedenih mest, in sicer do 30. 6. 2021. Prijave se omogoči tudi kandidatom za mesta, kjer je sprejeta omejitev vpisa (2. l. Kineziologija, redna mesta), pri čemer se jih upošteva le v primeru, da bodo po opravljenem izbirnem postopku pravočasno prijavljenih kandidatov ostala še prosta mesta. Naknadno se lahko prijavijo le kandidati, ki so enkrat že opravili preizkus gibalnih sposobnosti in znanj (pred vpisom na predbolonjski ali bolonjski program Fakultete za šport) ali podoben preizkus na drugem študijskem programu, ki se lahko prizna.

Način obravnave in izbora kandidatov:

Po roku za oddajo dokazil (13. 9. 2021) se v izbirnem postopku najprej upoštevajo kandidati, prijavljeni do 19. 3. 2021. Če izpolnjujejo pogoje, so sprejeti na razpisana mesta. Za nezasedena mesta se kandidate, prijavljene v roku za zapolnitev mest, obravnava enakovredno. Če je kandidatov, ki izpolnjujejo vpisne pogoje - za vpis v 1. letnik programa, v katerega se vpisujejo (za študente starih programov) oz. za vpis v 1. letnik programa, v katerega se vpisujejo in za vpis v višji letnik na trenutnem programu (za kandidate bolonjskih programov) - več, kot je nezasedenih mest, se jih razvrsti po povprečni oceni vseh, do 13. 9. 2021, opravljenih izpitov na študijskem programu, na katerega so vpisani ("bolonjski" študenti) oz. so bili vpisani (študenti starih programov).

Navodila za prijavo:

Študenti, ki želite študij nadaljevati po merilih za prehode v istem ali višjem letniku drugega programa (primer: iz 1. letnika Športne vzgoje v 2. letniku Kineziologije) oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje (študenti, ki niso zaključili predbolonjskega programa in  želijo študij nadaljevati na enem od bolonjskih programov), morate izpolniti prijavni obrazec in ga poslati s priporočeno pošto na naslov Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana ali skeniranega na elektronski naslov referat@fsp.uni-lj.si. Rok za prijavo je 30. 6. 2021. Naknadno prispele prijave bodo zavržene kot prepozne.

Prijavnica

Stanje prijav do 19. 3. 2021:

  razpisana mesta - 2. letnik prijave - 2. letnik razpisana mesta - 3. letnik prijave - 3. letnik
ŠT redno 6 1 6 0
ŠT izredno 2 0 0 0
ŠV redno 6 1 6 2
ŠV izredno 2 0 0 0
KIN redno 6 8 (omejitev vpisa) 6 4
KIN izredno 2 1 0 0