Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Volitve rektorja za mandatno obdobje 2021-2025

datum: 22.03.2021

kategorija: novice

Volitve rektorja UL za obdobje 2021-2025 bodo potekale v torek, 13. aprila 2021, na vseh 26 članicah UL in rektoratu hkrati.

Volilna imenika UL FŠ

Volilni odbor UL FŠ

Volilno pravico ima tudi 1024 študentov UL FŠ.

Javne predstavitve kandidatov za rektorja bodo potekale preko spletne aplikacije Zoom. Udeležba predstavitev prek videokonferenčne programske opreme ZOOM je možna le za zaposlene ter študentke in študente Univerze v Ljubljani z uporabo identitete Univerze v Ljubljani. Za UL FŠ je predviden termin:

Pridružitev predstavitvam bo mogoča samo z aplikacijo (ne pa tudi prek telefonskega klica), funkcija »join from web browser« bo izklopljena. Na dan predstavitve bo vstop v aplikacijo možen od 14. ure dalje.

Ker bo število udeležencev omejeno na 1000, bo predstavitev mogoče spremljati tudi na YouTube kanalu UL, pri čemer zastavljanje vprašanj kandidatom tam ne bo mogoče. V vsakem terminu se bodo predstavili vsi štirje kandidati (Kandidatna lista.pdf).

Na začetku posamezne javne predstavitve bo imel vsak kandidat za svojo predstavitev na voljo 10-15 minut. Kandidati se bodo predstavili po vrstnem redu, navedenem na glasovnici (po abecednem vrstnem redu začetne črke priimka).

Vprašanja kandidatom bo možno postavljati od začetka dogodka do konca predstavitev vseh štirih kandidatov, in sicer pisno prek videokonferenčne programske opreme ZOOM z uporabo funkcije za pogovor (ang. 'chat'). Pri postavitvi vprašanja navedite, na katerega kandidata se vprašanje nanaša; na primer »priimek kandidata: Xxxx?« ali pa »vsi: Xxxx?«. Ko zadnji kandidat zaključi s predstavitvijo, vprašanj ne bo več mogoče postavljati. Če bo isto vprašanje naslovljeno na več kot enega kandidata, odgovarjata(-jo) po abecednem vrstnem redu glede na začetno črko priimka. Za vsak odgovor ima kandidat na voljo do 2 minuti.

Zaradi izkazanega interesa po dodatnih javnih predstavitvah so te predvidene za:

Posnetki predstavitev so dosegljivi na spletni strani univerze in na univerzitetnem youtube kanalu.

Spodaj so objavljeni programi kandidatov:

Program za rektorja UL - prof. dr. Igor Lukšič

Program za rektorja UL - prof. dr. Gregor Majdič

Program za rektorja UL - prof. dr. Igor Papič

Program za rektorja UL - prof. dr. Anton Ramšak