Fakulteta za šport

Brezplačni tečaji iskanja in uporabe e-virov v NUK

webinar

Vabljeni na brezplačne tečaje iskanja in uporabe e-virov v NUK, ki bodo izvedeni v spletnem okolju z uporabo aplikacije zoom.

KAKO DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN STORITEV NARODNE IN UNIVERZITETNE KNJIŽNICE

Na tečaju bomo predstavili osnovne značilnosti knjižnične zbirke NUK, postavitev gradiva, različne vire za iskanje in naročanje gradiva (računalniški in listkovni katalogi), številne možnosti dostopa in uporabe gradiva ter podali pregled storitev NUK, ki so namenjene uporabnikom. Na kratko bomo predstavili tudi možnosti za uporabo elektronskih virov na daljavo (računalniški katalog NUK, Digitalna knjižnica Slovenije, Spletni arhiv, Mrežnik, Akademska digitalna zbirka).

Tečaj traja od 10.00 do 12.00.

Datuma izvedbe: 11. oktober, 19. oktober 2022

PRIJAVA

ELEKTRONSKI INFORMACIJSKI VIRI ZA POMOČ

PRI ŠTUDIJU IN RAZISKOVALNEMU DELU 

Kje in kako dostopamo do informacijskih virov, pogoji dostopa, izbor ustreznega vira za iskanje. Mrežnik – odskočna deska do virov. Skupne značilnosti informacijskih virov in osnovna orodja za iskanje. Pojem bibliografskega zapisa, pregledovanje in vrste indeksov, uporaba tezavra. Kdaj in kako uporabljamo logične operatorje oziroma operatorje bližine, prikaz in izvoz zadetkov, iskalna zgodovina itd. Uporaba iskalnih strategij pri iskanju po hierarhično urejenih seznamih virov na internetu, iskalnikih in meta iskalnikih; prednosti in omejitve iskalnikov, posebnosti različnih seznamov virov in iskalnikov ter izbor ustreznega iskalnika ali seznama virov za poizvedbo.

Tečaj traja od 10.00 do 13.00.

Datuma izvedbe: 17. oktober, 15. november 2022

PRIJAVA

UPORABA ORODJA ZA UPRAVLJANJE BIBLIOGRAFSKIH REFERENC EndNote Online

Pišete strokovna ali znanstvena besedila? Seminarske naloge in zaključna dela, pri katerih navajate reference? Poznate različne stile citiranja? Ste si kdaj želeli orodja, s katreim bo vaše delo s citati hitrejše in učinkovitejše? Tečaj, kjer vam bomo odgovorili na vsa vprašanja in vas naučili uporabljati EndNote Online.

Tečaj traja od 10.00 do 13.00.

Datuma izvedbe: 27. oktober, 28. november 2022

PRIJAVA

ISKANJE ZNANSTVENE LITERATURE S POMOČJO PORTALA mEga ISKALNIK NUK V AKADEMSKI DIGITALNI ZBIRKI (COBISS+)

Na tečaju bomo predstavili funkcionalnosti modula za iskanje Raziskovalci na programski platformi COBISS+, kjer so implementirani specializirani univerzitetni portali. Predstavili bomo različne načine iskanja, načine izdelave iskalnih zahtev, pomene posameznih iskalnih polj, uporabo fasetnega omejevanja, uporabo logičnih operatorjev, dostopnost do celotnega besedila in druge funkcionalnosti uporabniškega vmesnika. Iskanje bomo predstavili s primeri.

Tečaj traja od 10.00 do 12.00.

Datum izvedbe: 22. november 2022

PRIJAVA
KOLEDAR TEČAJEV