Fakulteta za šport

Znanstvena in strokovna konferenca Zdravje otrok in mladostnikov

Portorož

Fakulteta za šport kot partner sodeluje pri organizaciji 6. letne znanstvene in strokovne konference z mednarodno udeležbo z naslovom »ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV«, ki bo 16. septembra 2022 v Grand hotelu Portorož potekala pod okriljem Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju.

K aktivni udeležbi s prispevki vabimo tudi magistrske in doktorske študente. Sodelovanje na konferenci namreč predstavlja priložnost za začetek mreženja in povezovanja z drugimi raziskovalci. Rok za oddajo znanstvenih prispevkov je petek, 15. 5. 2022. Avtorji morajo oddati povzetek v slovenskem in angleškem jeziku. Navodila za pripravo in oddajo prispevkov so dostopna na povezavi.

Namen  konference je opozoriti na zdravstvene probleme otrok in mladostnikov, predstaviti aktualne študije na tem področju in nove pristope, ki se uporabljajo v praksi. Konferenca bo nudila prostor za prepletanje različnih vsebin in predstavitev različnih pogledov na zdravje otrok in mladostnikov.

Program bo potekal v sklopu naslednjih vsebinskih področij - sekcij konference:

•            psihosocialno zdravje v otroštvu in v mladosti

•            prehrana otrok in mladostnikov

•            IKT rešitve in storitve za zdravje otrok in mladostnikov

•            otrok in mladostnik – okolje

•            gibalna (ne)aktivnost otrok in mladostnikov

Aktivna udeležba študentov bo sofinancirana s strani Inštituta za kineziologijo. Če vas aktivno sodelovanje zanima oziroma boste prispevek oddali, vas prosimo, da sodelovanje javite na elektronski naslov: katjusa.radinovic@fsp.uni-lj.si

Več informacij o konferenci lahko pridobite na: "Zdravje otrok in mladostnikov”