Fakulteta za šport

Zagovori magistrskih del

Objava zagovorov magistrski del študentov magistrskih študijskih programov Športna vzgoja in Kineziologija Fakultete za šport.

 

Študent: Marko Kuntarič

Študijski program: Športna vzgoja

Naslov magistrskega dela: Poškodbe pri mladih nogometaših in strategije za njihovo preprečevanje

Zagovor: petek, 7. 10. 2022, ob 9:00 v Murnikovi sobi na Fakulteti za šport

Študent: Janez Konjar

Študijski program: Kineziologija

Naslov magistrskega dela: Vpliv dolžine odmora med posameznimi ponovitvami in serijami na izbrane parametre pri treningu potega

Zagovor: petek, 7. 10. 2022, ob 10:00 v Murnikovi sobi na Fakulteti za šport

Študentka: Karmen Ulbin

Študijski program: Športna vzgoja

Naslov magistrskega dela: Periodizacija in ciklizacija procesa treniranja v zimskem pripravljalnem obdobju za 16- in 17-letne nogometašice

Zagovor: petek, 7. 10. 2022, ob 10:00 v sejni sobi Inštituta na Fakulteti za šport

 

Vsem želimo uspešen zagovor in srečno na nadaljnji poti.

Študentski referat