Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovori magistrskih del

Objava zagovorov magistrski del študentov magistrskih študijskih programov Športna vzgoja in Kineziologija Fakultete za šport.

 

Študentka: Neva Pančur

Študijski program: Športna vzgoja

Naslov magistrskega dela: Povezanost tekmovalne uspešnosti med mlajšo člansko in člansko starostno kategorijo v biatlonu

Zagovor: petek, 15. 10. 2021, ob 9.30 v Sejni sobi Inštituta na FŠ

Vsem želimo uspešen zagovor in srečno na nadaljnji poti.

Študentski referat