Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovori magistrskih del

Objava zagovorov magistrski del študentov magistrskih študijskih programov Športna vzgoja in Kineziologija Fakultete za šport.

 

Študentka: Katarina Puš

Študijski program: Kineziologija

Naslov magistrskega dela: Primerjava med pojavnostjo depresije in anksioznosti pri nogometašicah in njihovih vrstnicah

Zagovor: četrtek, 16. 9. 2021, ob 10. uri po videopovezavi

Študent: Blaž Beličič

Študijski program: Kineziologija

Naslov magistrskega dela: Reaktivna in nereaktivna agilnost v ekipnih športnih panogah

Zagovor: četrtek, 16. 9. 2021, ob 14. uri po videopovezavi (geslo: 833544)

Študentka: Tajda Foški

Študijski program: Kineziologija

Naslov magistrskega dela: Analiza drže športnih plezalcev

Zagovor: ponedeljek, 20. 9. 2021, ob 8. uri po videopovezavi

Študent: Jonatan Jarc

Študijski program: Športna vzgoja

Naslov magistrskega dela: Organizacija šole v naravi s poudarkom na športnem plezanju

Zagovor: ponedeljek, 20. 9. 2021, ob 18. uri po videopovezavi

Študentka: Jana Jakša

Študijski program: Športna vzgoja

Naslov magistrskega dela: Analiza izbranih testov na dnevu talentov v povezavi s tekmovalno uspešnostjo mladih triatloncev

Zagovor: sredo, 22. 9. 2021, ob 13. uri po videopovezavi

Študent: Marko Felja

Študijski program: Kineziologija

Naslov magistrskega dela: Tehnika in metodika učenja potega s kroglasto utežjo z ročajem

Zagovor: četrtek, 23. 9. 2021, ob 8. uri po videopovezavi 

Študentka: Jerca Kralj

Študijski program: Športna vzgoja

Naslov magistrskega dela: Medpredmetno povezovanje planinstva v osnovni šoli

Zagovor: četrtek, 23. 9. 2021, ob 18. uri po videopovezavi

Študentka: Eva Pečnik

Študijski program: Kineziologija

Naslov magistrskega dela: Kineziološko-psihološka intervencija za razvoj koordinacije in ravnotežja za deklico s posebnimi potrebami: študija primera

Zagovor: ponedeljek, 27. 9. 2021, ob 9. uri po videopovezavi

Študentka: Alja Cestnik

Študijski program: Športna vzgoja

Naslov magistrskega dela: Primerjava rezultatov najboljših slovenskih plavalcev z rezultati najboljših plavalcev na svetu v obdobju od 2011 do 2020

Zagovor: ponedeljek, 27. 9. 2021, ob 10. uri po videopovezavi

Vsem želimo uspešen zagovor in srečno na nadaljnji poti.

Študentski referat