Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovori magistrskih del

Objava zagovorov magistrski del študentov magistrskih študijskih programov Športna vzgoja in Kineziologija Fakultete za šport.

 

Študentka: Petra Tomažin

Študijski program: Športna vzgoja

Naslov magistrskega dela: Plezanje po tkanini

Zagovor: ponedeljek, 14. 6. 2021, ob 13. uri po videopovezavi

Vsem želimo uspešen zagovor in srečno na nadaljnji poti.

Študentski referat