Fakulteta za šport

Doping kot splošna družbena anomalija

Ljubljana

Enajsta akademija.jpg

 

Komisija za doktrino športa, v okviru cikla Anomalije v športu, vabi na posvet
 

Doping kot splošna družbena anomalija,
 

ki bo v četrtek 18.04.2013 ob 17.00 uri v sejni sobi Fakultete za šport v Ljubljani
 

 

 

Iztočnice:
Problematika dopinga se nanaša na škodljivo in nedovoljeno uporabo spodbujeval. Ko gre za škodljivost je mišljeno predvsem zdravje, medtem, ko se nedovoljenost obravnava kot kršitev pravil, prevara, goljufija itd. Povsem zapostavljena pa je vprašljiva dovoljenost kot najbolj razširjena oblika demokratičnega goljufanja. Uporaba škodljivih in nedovoljenih oz. vprašljivo dovoljenih spodbujeval ni zgolj domena športa, temveč je prisotna v vsakdanji rabi, od pridelave živil naprej do nadaljnjih procesov hiperprodukcije. Že sama hiperprodukcija je posledica pretiranega spodbujanja procesov produkcije in porabe/potrošnje. Špekulativni trg v celoti sloni na škodljivem spodbujanju denarnih tokov. Korupcija, kot glavni problem sodobnega sveta, v tem smislu, ni nič drugega kot posebna oblika finančnega dopinga. Primerov, ki kažejo na prisotnost načela dopinga na vseh družbenih področjih je več kot dovolj, šport je le edino področje, ki to problematiko eksplicira.
 

Program:

  • uvodne razprave: dr. Lučka Kajfež Bogataj, dr. Bogomir Kovač
  • beseda drugih članov komisije
  • diskusija in vprašanja
     

Dodatne informacije:
Dušan Macura, T 031/682 811, E
 

Vstop prost. Prosimo za potrditev udeležbe, zaradi ureditve prostora.
 

Dušan Macura
Vodja EA

 

prof.dr. Milan Žvan

dekan