Fakulteta za šport

Znanstveno-strokovni posvet: PROF. DR. FRANC PEDIČEK IN ŠPORTNA KULTURA SLOVENCEV

Ljubljana

 FSP

 Zveza drustev sportnih pedagogov Slovenije.jpg

 

 

 

 

 

Znanstveno-strokovni posvet

 

PROF. DR. FRANC PEDIČEK IN ŠPORTNA KULTURA SLOVENCEV

 

Ljubljana, Fakulteta za šport

Četrtek, 10. 11. 2011

 

 

Kraj: Fakulteta za šport (velika predavalnica), Gortanova 22, Ljubljana

 

Vsebinska izhodišča

Prof. dr. Franc Pediček je bil eden najpomembnejših pedagogov svojega časa. Bil je izvrsten pedagog, mislec in pokončen človek.  Z antropološkega vidika je  utemeljeval razvoj pedagogike in drugih strokovnih in znanstvenih področij.  Z enakega je  obravnaval  področje telesne kulture oz. športa. Študentom različnih usmeritev in tudi študentom takratne Visoke šole za telesno kulturo (današnje Fakultete za šport) v Ljubljani je širil in posredoval svoja bogata znanja s področij filozofije, pedagogike, psihologije in etike.  Njegova trilogija Pogledi na telesno vzgojo, šport in rekreacijo je z bogatimi vsebinskimi zapisi v  velikem delu  aktualna še danes.

 

Namen

Temeljni namen posveta je obuditi in strokovno osvetliti delo in prizadevanja dr. Franca Pedička za strokovni dvig in vključevanje znanstvene misli na področju telesne kulture oz. športa.

 

Podroben program in časovnica

9.15 – 9.30Nagovor prodekanje za znanost prof. dr. Mojce Doupone Topič
9.30 – 10.00

Prof. dr. Herman Berčič, Fakulteta za šport

Prof. dr. Franc Pediček in njegova prizadevanja za uveljavitev strokovne in znanstvene misli na področju telesne kulture oz. športa.

10.00 – 10.30

Prof. dr. Jože Ramovš, Inštitut Antona Trstenjaka

Prof. dr. Franc Pediček in njegov prispevek k razvoju sodobne pedagogike (povezave s področjem telesne kulture oz. športa).

10.30 – 11.00

Doc. dr. Meta Zagorc, Fakulteta za šport

Dr. Franc Pediček in plesna kultura Slovencev.

11.00 – 11.30

Mag. Silvo Šinkovec, Inštitut Franca Pedička

Pedičkovi razmisleki o etiki in morali (povezave s področjem telesne kulture oz. športa).

11.30 – 12.00

Spec. Dušan Gerlovič, prof. šp. vzg., Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Univerzitetni šport skozi prizmo Pedičkovih razgledov in spoznanj.

12.00 – 12.30

Marjan Plavčak, prof. šp. vzgoje, Osnovna šola Prebold

Teze prof. dr. Franca Pedička o telesni vzgoji in njihov pomen za današnji čas na področju športne vzgoje.

12.30 – 13.30

Razprava in zaključek posveta.

   

Moderatorja:   dr. Herman Berčič, dr. Jože Ramovš